Så fungerar huset

För att huset ska fungera har vi olika arbetsgrupper och förtroendeuppdrag. Ibland är du kanske med i matgruppen, ibland i städgruppen, något år kanske du sitter i styrelsen. Några uppgifter måste göras av alla, det gäller till exempel matlagning. Ungefär en dag var tredje vecka måste varje vuxen person laga mat (ett arbetspass mellan cirka 15.30 och 20.00). Vi hjälps också åt med städningen av huset, där varje våningsplan har ett ansvarsområde. Dessutom har vi några fixardagar och städdagar per termin. Då storstädar vi tillsammans eller gör i ordning ute eller inne. De dagarna äter vi frukost och lunch tillsammans.

Vi lagar gemensam mat måndag till fredag, och en del äter nästan varje dag i vår matsal, andra äter mer sällan. Du betalar bara för de gånger du äter.

Några av de grupper som finns idag:

  • Matgrupp: skriver recept och ser till att maten köps in, så att matlagarna direkt kan börja laga mat.
  • Utegrupp: ansvarar för att utemiljön sköts, ser till att det blir några utefixardagar per år.
  • Fixargrupp: ser till att saker och ting lagas om det går sönder, arrangerar innefixardagar.
  • Kontaktgruppen: tar initiativ till gemensamma aktiviteter, t ex fester, filmkvällar, bokrecensionsfrukost.
  • Städgruppen: Arrangerar städdagar, ser till att det finns städmaterial.

Kollektivhuset ägs av Huge, men drivs av en förening där alla hyresgäster är medlemmar. Alla större beslut fattas på husmöten som hålls ungefär var tredje månad. En gång om året har vi årsmöte då vi väljer styrelse.