Köregler

Att ställa sig i kö

För att ställa dig i kö till kollektivhuset sätter du in 200 kronor på pg-nummer 74 27 84-2. Det är viktigt att du anger din mejladress (du kan ju mejla info@fullerstabacke.se samtidigt som du betalar avgiften).

För att varje år få en uppdaterad kö så har vi en årsavgift 100 kronor för att stå kvar. Vi mejlar dig när det är dags att betala. Du har ansvar för att meddela oss om du byter mejladress.

När det blir en lägenhet ledig i huset så skickar vi ut information till alla i kön och du får då säga till om du är intresserad.

Den som har bäst köplats av dem som tackar ja till lägenheten blir kallad till intervju. Intervjun görs för att både du och vi ska skapa oss en uppfattning om varandra. Du får träffa några som bor här och veta mer om hur det fungerar.

Bostadsbolaget Huge ska även godkänna hyresgästen. De har samma krav på hyresgästerna här som i andra hus

I huset finns två olika storlekar på 2:or samt 3:or och 4:or. Hyrorna ligger ungefär mellan 6200 och 9100 kronor.

Ungefärlig kötid

Det blir ganska sällan lägenheter lediga i huset, vilket vi tror beror på att folk trivs här. Det är svårt att säga hur lång kötiden är för att få en lägenhet. De senast inflyttade hyresgästerna har köat i cirka fem år, men det kan bli längre eller kortare tid.