Vanliga frågor

Hur organiseras ansvarsområden?

För att huset ska fungera har vi olika arbetsgrupper och förtroendeuppdrag. Ibland är du kanske med i matgruppen, ibland i städgruppen, något år kanske du sitter i styrelsen. Några uppgifter måste göras av alla, det gäller till exempel matlagning och städning.

Dessutom har vi några fixardagar och städdagar per termin. Då storstädar vi tillsammans eller gör i ordning ute eller inne. De dagarna äter vi frukost och lunch tillsammans.

  • Matgruppen: Skriver recept och ser till att maten köps in, så att matlagarna direkt kan börja laga mat.
  • Utegruppen: Ansvarar för att utemiljön sköts, ser till att det blir några utefixardagar per år.
  • Lokalgruppen: Ansvarar för kontakten med Huge och ser till att saker och ting lagas om de går sönder.
  • Trivselgruppen: Tar initiativ till gemensamma aktiviteter, t ex fester, filmkvällar, spelkvällar och vandringar.
  • Städgruppen: Arrangerar städdagar, ser till att det finns städmaterial.
  • Informationsgruppen: Ansvarar för huskön, hemsidan, svarar på mejl och informerar om kollektivhuset.

Hur funkar matlagningen?

Vi lagar gemensam mat måndag till fredag. Middagen i matsalen är viktig för kollektivhuset och vi uppmuntrar alla att äta ofta där, men det är inget tvång. Du betalar för de gånger du äter.

Ungefär en dag var tredje vecka måste varje vuxen person laga mat (ett arbetspass mellan cirka 15.30 och 20.00). Vi lagar mat i par, eller tre personer på fredagar, och en matgruppen förbereder recept och köper in ingredienser så att det finns förberett.

Hur funkar städning av huset?

Vi hjälps också åt med städningen av huset, där varje våningsplan har ett ansvarsområde. En person per våningsplan håller i städningen veckovis.

Hur ser det ut administrativt?

Kollektivhuset ägs av Huge, men drivs av en förening där alla hyresgäster är medlemmar. Alla större beslut fattas på husmöten som hålls ungefär var tredje månad. En gång om året har vi årsmöte då vi väljer styrelse.